TAMAutomation Logo
> Get Adobe Flash player
TAMAutomation Robots i Màquines de llimar i polir Productes Robots i Màquines de llimar i polir Sèrie TOPAZ : Robots per llimar i polir

Sèrie TOPAZ : Robots per llimar i polir

La sèrie TOPAZ s’ha concebut per proporcionar la major flexibilitat possible en llimat i polit emprant la tecnologia robòtica.

Aquestes cel•les robotitzades poden ser dissenyades i fabricades per llimar i/o polir qualsevol tipus de peça independentment de la seva complexitat; sempre d’acord amb els requeriments específics de cada aplicació.  La sèrie TOPAZ pot combinar simultàniament varis robots, pinces i capçals en la mateixa instal•lació, oferint al client una solució fiable i molt flexible.

Utilitzant robots per esmerilar, polir i desbarbar la repetibilitat de l’acabat de les peces s’incrementarà.

Varis materials poden ser esmerilats, polits i desbarbats amb robots com qualsevol metall, fusta, plàstics...

Varis dispositius d’alimentació per les estacions robotitzades es poden aplicar: sistemes de pallets (taula d’alimentació doble), taules indexadores o pulmons amb un manipulador CNC, dispositius rotatius o pulmons sense manipulador CNC, cintes transportadores (amb o sense visió artificial), visió artificial assistida per guiatge 3D...

Amb aquests dispositius d’alimentació automàtica les nostres cèl•lules robotitzades treballen auṭnomament sense la presencia d’operaris.

Les nostres llibreries de software porten a terme automàticament tasques com la reacció a bandes trencades, compensació del desgast del disc de polir en cel•les de polir, palletització, control adaptatiu de velocitat...

Robots per processos d’acabats de superfícies on l’esmerilat, polit, desbarbat o manipulació són necessaris.

Múltiples robots o robots únics treballant conjuntament per aportar el millor acabat.

Si us plau, seleccioni al menú alguns dels exemples de maquinària.